Praktische afspraken schoolfeest


Nog één weekje en het is zo ver ...
het schoolfeest!

Enkele praktische afspraken:
  • De kleuters krijgen woensdag een genaamtekend zakje mee naar huis met de kledij voor het schoolfeest. Voor de kindjes die naar stekelbees moeten, vragen we om de kledij woensdag of donderdag voor af na schooltijd op te halen bij de klas.
  • De peutertjes die na de paasvakantie ingestapt zijn en deelnemen aan het schoolfeest, krijgen enkel een wit broekje mee. Zij zouden zelf voor een wit onderhemdje moeten zorgen.
  • De kleuters worden tussen 14.00 u en 14.10 u verwacht in de zaal (rotonde), juf Leen, juf Sara, juf Aurélie, juf Sabrina en juf Evelyn zullen hen opwachten aan de rechterkant van het podium. Het is de bedoeling dat de kleuters reeds verkleed zijn. Het optreden gebeurt op blote voetjes.
  • Eigen kledij/jassen/schoenen/sokken ... worden door de ouders bijgehouden, zo gaat er niets verloren.
  • Gelieve vooraf naar het toilet te gaan met uw kind.
  • Gelieve het afscheid zo kort mogelijk te houden. We zijn met voldoende juffen om de traantjes  te drogen, en afscheid rekken maakt het vaak nog erger. 
  • Gelieve bij het afscheid niet tot in het lokaal te komen, maar afscheid te nemen aan de afsluiting. Het steeds opnieuw zien van papa's en mama's maken kleuters die net getroost zijn vaak opnieuw aan het huilen. 
  • De kleuters van juf Leen en juf Evelyn treden samen op. Het optreden staat als laatste van de kleuteroptredens gepland. 
  • Na het optreden kan u uw kleuter ophalen en omkleden in het lokaal naast het podium. Om de drukte wat te beperken, vragen we dat slechts één volwassene per kleuter het lokaal betreed. 
  • Gelieve de verkleedkledij op school te laten en aan de juf te geven. 
Hopelijk kan alles vlot verlopen en kunnen jullie volop genieten van het optreden van jullie kleine schat. 

Juf Leen en juf Evelyn